Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev služnosti na nepremičnini (k.o. Orehovci)