Obvestilo javnosti o pojavu aviarne influence (bolezen prostoživečih ptic – »ptičja gripa«)

datum: 17.01.2017

kategorija: Sporočilo za javnost

OBVESTILO JAVNOSTI O POJAVU AVIARNE INFLUENCE (bolezen prostoživečih ptic – »ptičja gripa«)

Zaradi potrditve visoko patogene aviarne influence podtipa H5N8 pri prostoživečih pticah izvaja Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje te bolezni.

Občane prosimo, da na krmiščih in v okolici vodnih biotopov ter po parkih, NE HRANIJO PTIC zaradi preprečitve širjenja bolezni.

Če opazite osamljen primer poginjene ptice pevke (npr. sinica, ščinkavec, vrabec, kos, zelenec, golob, taščica…), pri ostalih pticah v okolici pa ne opazite sprememb v obnašanju, lahko tako ptico poberete tako, da uporabite rokavice za enkratno uporabo, vrečo, v katero boste pobrali ptico, izvihate čez rokavice in tako poberete ptico, da ne pridete v direkten stik s truplom,vrečo s ptico zaprete in jo skupaj z rokavico odvržete med odpadke,roke si po končanem postopku dobro operete z milom.

Če najdete poginjene prostoživeče vodne ptice (npr. raca, labod, čaplja, pobrežnik, galeb….) ali ujedo (kanja, sokol, kragulj, postovka, sove..), obvestite Center za obveščanje (112) ali Veterinarsko-higiensko službo Murska Sobota 041 649 435. Prav tako takoj obvestite omenjeni službi v primeru, ko naletite na več poginjenih ptic na isti lokaciji oziroma poleg poginjene ptice opazite neobičajno obnašanje pri ostalih pticah (padanje, zavijanje z glavo, težave pri gibanju, zamazano perje okrog kljuna, kloake, bruhanje, krvavitve, otekline na različnih delih telesa, kihanje, smrkanje).

Prenos bolezni

Bolezen se prenaša s stiki zdravih živali z bolnimi, njihovimi izločki (nosni in očesni izcedek, slina, iztrebki) in okuženimi termično neobdelanimi proizvodi (jajca, meso). Poleg tega se bolezen širi s, kontaminirano krmo, vodo in nastiljem. Pomemben vektor pri širjenju okužbe je tudi človek, ki lahko virus širi s kontaminirano obutvijo, opremo in prevoznimi sredstvi.

Skrbniki perutnine, kmetje, drugi delavci, prevozniki in prevozna sredstva, s katerimi se prevaža perutnina ali krma z ali na gospodarstvo, so največkrat vzrok širjenja bolezni.

Imetniki perutnine morajo biti pozorni na pojav kliničnih znakov bolezni pri perutnini ter dosledno izvajati ukrepe biološke varnosti:

-        preprečevanje dostopa prostoživečim pticam (predvsem vodnim) do perutnine - nastanitev perutnine v zaprtih objektih ali v pokritih ograjenih prostorih,

-        preprečevanje dostopa prostoživečim pticam do krme in vode za perutnino,

-        omejitve obiskov ljudi v prostorih, kjer je nastanjena perutnina oziroma upoštevanje ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni (namestitev razkuževalnih barier, uporaba zaščitne obleke in obutve, umivanje in razkuževanje rok,...),

-     uporaba opreme za enkratno uporabo ali čiščenje in razkuževanje opreme pred uporabo na drugem gospodarstvu s perutnino.

 

Več informacij o bolezni, njenem preprečevanju in posledicah si lahko preberete na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin  http://www.uvhvvr.gov.si/