Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta (podanih na 17. redni seji občinskega sveta)

datum: 13.04.2017

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Na podlagi 17. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016) so v nadaljevanju podani naslednji 

Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta 

Na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta, podanih na 17. redni seji Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 23. 3. 2017 so v nadaljevanju pripravljeni pisni odgovori, ki se objavijo na spletni strani občine, in sicer:

Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta (PDF) - 13. 4. 2017   

Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta (PDF) - 26. 4. 2017