Izdana elektronska izdaja Uradnega glasila Občine Gornja Radgona, št. 3/2017 z dne 1. 5. 2017

datum: 01.05.2017

kategorija: Sporočilo za javnost

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona trenutno izhaja kot  posebna priloga časopisa PREPIH - neodvisni lokalni časopis območja občin Gornja Radgona, Radenci, Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici. Časopis Prepih izhaja dvakrat mesečno, izdaja ga VEDRA d.o.o. Gornja Radgona.

Dne 1. 5. 2017 je izšla elektronska izdaja Uradnega glasila Občine Gornja Radgona, in sicer:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2017 (1. maj 2017)


 

Več o uradnih objavah občine je na voljo v okviru Kataloga informacij javnega značaja - zbirka uradnih objav: www.gor-radgona.si/katalog_informacij_javnega_znacaja/zbirka_uradnih_objav/