OBVESTILO o možnosti brezplačne pravne pomoči in pravnega svetovanja za občane Občine Gornja Radgona v letu 2017

datum: 30.05.2017

kategorija: Sporočilo za javnost

 

OBVESTILO
o možnosti brezplačne pravne pomoči in pravnega svetovanja
za občane Občine Gornja Radgona
 

Občina Gornja Radgona tudi v letu 2017 zagotavlja izvajanje brezplačne pravne pomoči in tako svojim občanom omogoča brezplačno pravno svetovanje, ki se je v letu 2016 začelo izvajati na sedežu občine v Gornji Radgoni. Do brezplačnega pravnega svetovanja so upravičeni vsi občani občine Gornja Radgona, ne glede na njihov premoženjski status (pravno svetovanje ni namenjeno pravnim osebam). 

Navedene storitve nudi odvetniška pisarna mag. Iztok Drozdek, spec., ki kot pogodbeni izvajalec ponuja svetovanje z vseh pravnih področij, in sicer pravno svetovanje na področju varstva človekovih pravic, civilnega prava, statusnega prava, prava varstva potrošnikov, upravnega prava, delovnega prava, prava socialne varnosti, kazenskega prava in prekrškov ter na drugih področjih, kjer je pravno varstvo potrebno. 

Poleg zgoraj navedenega brezplačnega pravnega svetovanja, izvajalec upravičencem pomaga tudi pri sestavi vlog za pridobitev morebitne brezplačne pravne pomoči, vse skladno z Zakonom o brezplačni pravni pomoči ter jim svetuje z namenom pospeševanja reševanja različnih zadev. 

Brezplačno pravno svetovanje se izvaja na sedežu Občine Gornja Radgona (Partizanska cesta 13, Gornja Radgona – I. nadstropje), dvakrat mesečno, in sicer vsak 1. in 3. ponedeljek v mesecu. 

Na brezplačno pravno svetovanje se je potrebno obvezno predhodno naročiti in to najkasneje 4 dni pred dnem, ko se bo izvajala brezplačna pravna pomoč. Občani se lahko naročite po elektronski pošti, na naslov  ali na telefonsko številko 031/671-119, pri čemer ob tem na kratko omenite vsebino problema. V kolikor se posamezni upravičenci predhodno ne naročijo, jim izvajalec v predvidenem terminu ni dolžan nuditi storitev.