Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 01.01. do 30.06.2017

datum: 09.08.2017

kategorija: Gradiva občinskega sveta

 Na podlagi 64. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13), je članicam in članom občinskega sveta bilo 27. 7. 2017 po pošti posredovano Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 01.01. do 30.06.2017. V vednost je bilo posredovano tudi članicam in članom Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona.

Poročilo bo uvrščeno na predlagani dnevni red 20. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je predvidena septembra 2017.
 

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 01.01. do 30.06.2017 (PDF)