Objava Prednostne liste za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

datum: 24.04.2018

kategorija: Sporočilo za javnost

Na podlagi 23. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14), Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini Gornja Radgona, ki je bil objavljen na spletni strani Občine Gornja Radgona dne 7. 2. 2018 ter v lokalnem časopisu Prepih dne 15. 2. 2018, na predlog Komisije za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini Gornja Radgona, imenovani s sklepom št. 273/2017 dne 9. 8. 2017,  ki je v skladu z 20. členom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, proučila prispele vloge, Občina Gornja Radgona objavlja naslednjo
 

PREDNOSTNO LISTO ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM,
številka: 3523-3/2018--U108 z dne 24. 4. 2018