Seje delovnih teles občinskega sveta pred 5. redno sejo občinskega sveta (16. in 17. decembra 2019)

datum: 10.12.2019

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 5. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 19. decembra 2019, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:

3. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v ponedeljek, 16. decembra 2019, s pričetkom ob 14.00 uri, v konferenčni sobi Občine Gornja Radgona;

3. seja Odbora za okolje, prostor in gospodarske javne službe, ki bo v ponedeljek, 16. decembra 2019, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

3 seja Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, ki bo v torek, 17. decembra 2019, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 4. seja Odbora za finance in premoženjska vprašanja, ki bo v torek, 17. decembra 2019, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.

 

Gradivo k posameznim točkam, katere obravnavajo delovna telesa, je dostopno v okviru sklica 5. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, na povezavi:
https://www.gor-radgona.si/novice/2019120914181242/