Javna razprava o predlogu proračuna občine za leto 2020 traja do vključno 19. 5. 2020 (podaljšano do vključno 25. 5. 2020)

datum: 05.05.2020

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Občinski svet Občine Gornja Radgona je na 3. dopisni seji zaključeni dne 4. 5. 2020 obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2020 (prva obravnava) in sprejel naslednji sklep:
"Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2020 – prva obravnava. O predlogu proračuna se opravi javna razprava, ki traja 15 dni."

Celoten predlog proračuna je na voljo tukaj:
Predlog Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2020 (prva obravnava) (PDF)  


V času javne razprave obravnavajo predlog proračuna sveti krajevnih skupnosti občine in zainteresirana javnost. V času javne razprave je z objavo na spletni strani občine vsem zainteresiranim zagotovljen vpogled v predlog proračuna.

V času javne razprave se pripombe in predlogi k predlogu proračuna lahko do vključno 19. 5. 2020 podajo v pisni obliki, in sicer na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ali po e-pošti na naslov: .

Dopolnitev 13.05.2020 - Župan kot predlagatelj predloga proračuna je odločil, da se zaradi omogočitve obravnave na vseh krajevnih skupnostih čas javne razprave o predlogu proračuna občine za leto 2020 podaljša in bodo del javne razprave tudi vsi pisni predlogi in pripombe, podani do vključno 25. 5. 2020