Javna obravnava predloga Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v občini Gornja Radgona, ki traja do vključno 19. 5. 2020 (podaljšano do vključno 25. 5. 2020)

datum: 05.05.2020

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Občinski svet Občine Gornja Radgona je na 3. dopisni seji zaključeni dne 4. 5. 2020 obravnaval predlog Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v občini Gornja Radgona (prva obravnava) in sprejel naslednji sklep:
"Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v občini Gornja Radgona (prva obravnava). Obravnava predloga odloka traja 15 dni."

Celoten predlog odloka je na voljo tukaj:
Predlog Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v občini Gornja Radgona (prva obravnava) (PDF)  

 

Kot del javne obravnave, bodo upoštevani vsi predlogi in pripombe podani od 21. 4. 2020 dalje, ko je predlog odloka bil javno objavljen v okviru sklica seje občinskega sveta.

V času javne obravnave se pripombe in predlogi k predlogu odloka lahko do vključno 19. 5. 2020 podajo v pisni obliki, in sicer na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ali po e-pošti na naslov: .

Dopolnitev 13.05.2020 - Župan kot predlagatelj predloga odloka je odločil, da se zaradi omogočitve obravnave na obeh krajevnih skupnostih, ki upravljata s pokopališči v občini, čas javne obravnave o predmetnem predlogu odloka podaljša in bodo del javne obravnave tudi vsi pisni predlogi in pripombe, podani do vključno 25. 5. 2020