Obvestilo o veljavnosti Odloka o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti, s katerim se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 določajo pogoji za izvajanje športne dejavnosti za športnike in izvajanje športnih tekmovanj

datum: 08.05.2020

kategorija: Sporočilo za javnost

Občanke in občane ter vse uporabnike športnih površin in objektov v občini obveščamo, da je v Uradnem listu RS, št. 63/2020, ki je izšel 6. 5. 2020, bil objavljen:

S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 določajo pogoji za izvajanje športne dejavnosti za športnike in izvajanje športnih tekmovanj.

Obenem je NIJZ pripravil Priporočila za registrirane športnike in strokovne delavce v športu za izvajanje organizirane vadbe v času epidemije COVID-19. Priporočila za vadbo plavalcev oziroma protokol uporabe bazenov, bodo pripravili posebej.
Več na:  https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19. 

 

S strani Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenje športnih zvez so bile v tej zvezi pripravljene sledeče usmeritve:

Poudarki iz odloka:

VELJAVNOST

 • Od 7. 5. 2020
 • Strokovno utemeljenost ukrepov iz odloka bo Vlada Republike Slovenije ugotavljala vsakih 14 dni


KOMU JE DOVOLJENA VADBA

 • Vadba je dovoljena vsem registriranim športnikom po Zakonu o športu.
 • Pri vadbi so poleg športnikov lahko prisotni strokovni delavci v športu, ki so nujni za izvedbo procesa športne vadbe (trenerji,..) ali tisti, ki opravljajo dopolnilno strokovno delo (fizioterapevti,..).


KJE SE LAHKO IZVAJA VADBA

 • Vadba se lahko izvaja na ali v športnih objektih in površinah za šport v naravi razen v športnih objektih, ki so sestavni del vzgojno-izobraževalnih zavodov.


KAKO SE LAHKO IZVAJA VADBA

 • Za vse udeležence vadbe je obvezno ohranjanje razdalje do drugih oseb najmanj 2 metrov. Telesni stik med športniki je dovoljen le pri tistih individualnih športnih panogah, kjer pravila športne panoge zahtevajo sodelovanje dveh za izvedbo (npr. plesni par, judo), izključno v delu tehničnega dela procesa športne vadbe, vsakič z istim partnerjem. Telesni stik več športnikov hkrati ni dovoljen.


TEKMOVANJA

 • Izvajanje športnih tekmovanj je dovoljeno do vključno državne ravni, v individualnih športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem v skladu z Zakonom o športu.
 • Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so prisotne le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja.
 • Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj morajo nacionalne panožne športne zveze imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport.
   

Za tolmačenje odloka je pristojen sekretariat Vlade RS. OKS - ZŠZ se bo trudil pridobiti potrebne dodatne informacije in pojasnila, če bodo potrebna. Glede sproščanja organizirane vadbe organiziranih prostočasnih športnih aktivnosti trenutno nimamo informacij kakšen je predviden načrt.


Povezana novica:

15.05.2020 Sproščanje omejitev na področju izvajanja športne dejavnosti