Obvestilo o sprejetem ukrepu občine - občina bo vrnila del plačanega NUSZ za leto 2020 gospodarskim subjektom, ki jim je bilo začasno onemogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti

datum: 11.05.2020

kategorija: Sporočilo za javnost

Župan Občine Gornja Radgona je dne 30. 4. 2020 sprejel SKLEP št. 49/2020, s katerim se izvede začasni ukrep, in sicer: 

Zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za poslovne namene (NUSZ), ki jim je v obdobju trajanja razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Občine Gornja Radgona zaradi ukrepov države in zaradi širjenja bolezni onemogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti, to je od vključno 16. 3. 2020 do preklica onemogočenega opravljanja gospodarske dejavnosti, bo Občina Gornja Radgona del plačanega NUSZ za leto 2020 vrnila na njihov transakcijski račun pod naslednjimi pogoji:

  • do vračila dela NUSZ za leto 2020 bodo upravičeni samo tisti upravičenci pri katerih bo ugotovljeno, da jim je zaradi ukrepov države bilo onemogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti v njihovih poslovnih prostorih na območju občine Gornja Radgona,
  • do vračila dela NUSZ za leto 2020 so upravičenci upravičeni le za čas za katerega je vključno od 16. 3. 2020 do zadnjega dneva, ko jim je z ukrepom države bilo onemogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti,
  • do vračila dela NUSZ za leto 2020 bodo upravičeni samo tisti upravičenci, ki bodo v tej zvezi izpolnili in na občino vložili posebno vlogo in priložili zahtevano dokumentacijo (Odločbo FURS o odmeri NUSZ za leto 2020, kopijo potrdila o plačilu NUSZ za leto 2020),
  • do vračila dela NUSZ za leto 2020 bodo upravičeni, če in ko ta sklep potrdi Občinski svet Občine Gornja Radgona.

 

Upravičenci lahko uveljavljajo predmetno pravico z uporabo obrazca vloge objavljenega na spletni strani Občine Gornja Radgona https://www.gor-radgona.si in izpolnjeno pisno vlogo odposlano na elektronski naslov občine obcina@gor-radgona.si ali po redni pošti na naslov sedeža občine.

SKLEP št. 49/2020 z dne 30. 4. 2020 (PDF)

OBRAZEC VLOGE - VLOGA za delno oprostitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljiščanza leto 2020 zaradi epidemije COVID-19 (DOC)

OBRAZEC VLOGE - VLOGA za delno oprostitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljiščanza leto 2020 zaradi epidemije COVID-19 (PDF)


Povezana novica:

22.05.2020 Obvestilo - vloge za sprejet ukrep občine glede vračila dela plačanega NUSZ za leto 2020 gospodarskim subjektom, ki jim je bilo začasno onemogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti se lahko oddajo do vključno 1. 6. 2020