Higienska priporočila NIJZ za izvajanje javnega prevoza potnikov v času epidemije COVID-19

datum: 13.05.2020

kategorija: Sporočilo za javnost

Objavljamo higienska priporočila NIJZ za izvajanje avtobusnega javnega stalnega, občasnega in posebnega linijskega ter izvenlinijskega prevoza potnikov (primestni, medmestni, krajevni..) in mestnega prevoza potnikov v času epidemije COVID-19

Higienska priporočila NIJZ za izvajanje javnega prevoza potnikov v času epidemije COVID-19 (PDF)