Preklic sklepov o začasnem zaprtju javnih objektov in javnih površin v občini Gornja Radgona z dnem 15. 5. 2020

datum: 15.05.2020

kategorija: Sporočilo za javnost

SKLEP župana št. 51/2020 z dne 15. 5. 2020 - z dnem 15. 5. 2020 se prekličejo Sklepi o začasnem zaprtju javnih objektov in javnih površin v občini Gornja Radgona z dnem 15. 5. 2020 (PDF)

Splošni in posebni ukrepi, sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP), se v skladu s Sklepom o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri epidemiji COVID-19 (Uradni list RS, št. 23/20) ob njihovi strokovni utemeljenosti še naprej uporabljajo.

SKLEP št. 51 o preklicu sklepov št 48 in 29 - 15 05 2020

Povezane novice:

30.03.2020 Obvestilo o dodatnem zaprtju javnih površin in objektov v občini Gornja Radgona z dnem 30. 3. 2020 – izvajanje ukrepov za preprečevanje okužbe s COVID-19
20.04.2020 Dovoljena uporaba tekaške steze in teniških igrišč na TŠC Trate od 18. 4. 2020 – sprememba sklepa o dodatnem zaprtju javnih površin in objektov v občini Gornja Radgona – izvajanje ukrepov za preprečevanje okužbe s COVID-19
22.04.2020 Dovoljena uporaba sprehajalne poti ob reki Muri in stopnišča na grad Gornja Radgona od 23. 4. 2020 – sprememba sklepa o zaprtju javnih površin v času epidemije COVID-19
28.04.2020 Dovoljena uporaba Mestnega parka v mestu Gornja Radgona od 28. 4. 2020 – sprememba sklepa o zaprtju javnih površin v času epidemije COVID-19
08.05.2020 Dovoljena uporaba nekaterih drugih javnih površin in objektov od 8. 5. 2020 – sprememba sklepa o zaprtju javnih površin in objektov v času epidemije COVID-19