Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta (podana v času trajanja 3. dopisne seje občinskega sveta)

datum: 18.05.2020

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Na podlagi 17. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016) so v nadaljevanju podani naslednji 

Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta 


Na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta, podana v času trajanja 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (od 21. 4. do 4. 5. 2020), so v nadaljevanju pripravljeni pisni odgovori, ki se objavijo na spletni strani občine, in sicer:

Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta - 18. 5. 2020 (PDF)