6. dopisna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (traja do 24. 9. 2021) (sklic seje - vabilo z dnevnim redom in gradivo)

datum: 16.09.2021

kategorija: Gradiva občinskega sveta

     OBČINA GORNJA RADGONA
               OBČINSKI SVET

Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-2/2018-OS/6DS-U112
Datum:   16. 9. 2021

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) ter 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),
 

S K L I C U J E M

6. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki traja do 24. septembra 2021 do 10.00 ure.
 

Za sejo je določen naslednji DNEVNI RED:

1. Sklep o podelitvi priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2021

2. Sklep o potrditvi umestitve nove Aleja Svetega Petra v Spominskem parku v Gornji Radgoni

Dopisna seja je sklicana za obravnavanje in odločanje o dveh zadevah, za kateri je potrebna hitra odločitev občinskega sveta.

Sklic seje se v celoti z gradivom javno dostopno objavi na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko »sejna gradiva in sklepi«. Gradivo je priloženo k obema določenima točkama dnevnega reda.

NAVODILA ZA GLASOVANJE:
Članice in člani občinskega sveta glasujejo o posameznem predlogu sklepa tako, da se v času poteka seje pri posamezni točki določenega dnevnega reda opredelijo in glasujejo: »ZA« ali »PROTI«. Seja bo zaključena, ko glasovanje opravijo vse članice in člani občinskega sveta oziroma s potekom sklicane dopisne seje.
Glasuje se o predlogu sklepa k posamezni točki določenega dnevnega reda. Glasovanje se v času trajanja dopisne seje opravi z glasovanjem po elektronski pošti (pisna opredelitev glasu poslana na e-naslov: obcina@gor-radgona.si) ali s pisno opredelitvijo glasu dostavljeno na sedež občine v glavno pisarno. Za pravočasne se štejejo vsi pisni opredeljeni glasovi, ki bodo prispeli v glavno pisarno občine v času trajanja seje.

Prosimo za vaše sodelovanje.

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                    Stanislav ROJKO, l.r.
 

KOMPLETNO GRADIVO za 6. dopisno sejo OS OGR - 16. 9. - 24. 9. 2021 (PDF) - 16. 9. 2021

Pripomoček za glasovanje na 6. dopisni seji OS OGR (DOC) - 16. 9. 2021

Evidenca glasovanja in izid glasovanja na 6. dopisni seji OS OGR (PDF) - 24. 9. 2021