Obvestilo zavezancem za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - preverba podatkov za odmero NUSZ za leto 2023 na podlagi veljavnega odloka (najkasneje do 28. 2. 2023)

datum: 02.02.2023

kategorija: Sporočilo za javnost

OBVESTILO - NUSZ 2023 (PDF) - 24. 1. 2023

* * *

OBVESTILO ZAVEZANCEM ZA ODMERO NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

Obvestilo za preverbo podatkov za odmero NUSZ za leto 2023 na podlagi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja RadgonaSpoštovani,

zadnje spremembe Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, številka 7/18, 8/18 – popravek, 5/19 in 6/21) so bile uvedene s 1. 1. 2022. V skladu s spremenjenim 18. členom odloka, so zavezanci sami dolžni v uradnih evidencah uskladiti podatke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

 Glede na navedeno vse zavezance pozivamo, da preverite podatke iz lanske odločbe FURS-a o odmeri NUSZ (neto površina stanovanjskih in poslovnih objektov in nezazidan stavbna zemljišča) in če se ti podatki ne ujemajo z dejanskim stanjem, le te preverite in uskladite na Geodetski pisarni, Kerenčičeva 3, Gornja Radgona najkasneje do 28. 2. 2023. Občinska uprava bo pri odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2023 upoštevala uradne podatke na dan 1. 3. 2023.

OBVESTILO - NUSZ 2023