Obvestilo za lastnike priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda

datum: 10.02.2023

kategorija: Sporočilo za javnost

Direkcija Republike Slovenije za vode v okviru Ministrstva za okolje in prostor, je dne 26. 1. 2023 objavila Poziv za lastnike priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda, s katerim se obvešča lastnike v zvezi s čiščenjem priobalnih vodotokov 2. reda in nalogami priobalnih lastnikov. Na zaprosilo, da občine obvestijo svoje občane, naveden poziv objavljamo

Poziv za lastnike priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda (PDF)