Informacije o projektu RUNE v občini Gornja Radgona (gradnja širokopasovnega optičnega omrežja na podeželskih območjih)

datum: 22.02.2023

kategorija: Sporočilo za javnost

Informacije o projektu RUNE v občini Gornja Radgona (PDF)

* * *

Projekt RUNE v občini Gornja Radgona

 

O projektu RUNE

V podjetju RUNE Enia d.o.o. v sklopu projekta RUNE gradimo širokopasovno optično omrežje na podeželskih območjih Slovenije, ki so za osrednje ponudnike komercialno manj zanimivi.

Širokopasovno optično omrežje bo uporabnikom omogočilo dostop do hitrejšega, zanesljivejšega ter kvalitetnejšega interneta ter pomembno izboljšalo kakovost bivanja, šolanja in dela na podeželju. Pomembna prednost omrežja RUNE je, da uporabnik lahko brez omejitev izbira med ponudbami posameznih ponudnikov storitev.

Projekt RUNE je zasebna naložba, ki jo financira sklad CEBF – Connecting Europe Broadband Fund, ki vlaga v projekte izgradnje odprtega dostopovnega omrežja na območju Evrope.

RUNE trenutno gradi oziroma je že izgradil omrežje v cca 70 slovenskih občinah.

 

Občina Gornja Radgona in projekt RUNE

Občina Gornja Radgona je vključena v projekta z internim poimenovanjem S35a in 37.

 

V projekt S35a so vkjučene občine Gornja Radgona, Apače, Benedikt, Tišina in manjši del občine Sveta Ana.

Za projekte, ki smo jih začeli lani (vključno s projektom S35a), je predviden zaključek del v teku leta 2023.

Projekt S37 vključuje občine Gornja Radgona, Beltinci, Benedikt, Cerkvenjak, Križevci, Lenart, Sveti Andraž v Slov. goricah, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej.

Datum zaključka izvedbe na območju belih lis je 30.8.2024

 

Vključenost posameznega naslova lahko občani preverijo na naši spletni strani www.ruralnetwork.eu, v aplikaciji za preverjanje naslovov. Če je naslov vključen v projekt, lahko uporabnik odda interes za izgradnjo (podpisana pogodba s strani naročnika), ko se gradnja na njegovem področju začne. Naslov se preveri, prav tako možnost izvedbe, če je ta mogoča, se naročnika o tem obvesti (elektronski podpis pogodbe z naše strani), v nasprotnem primeru uporabniku pošljemo obvestilo o tem, da izgradnja prikjučka na njegoven naslovu ni mogoča.

Več informacij o projektu je na voljo tudi na spletni strani www.ruralnetwork.eu

 

KONTAKTI

Za občane:

V primeru dodatnih vprašanj ali za pomoč pri izvedbi naročila se občani lahko obrnejo na Center za pomoč uporabnikom, ki je na voljo vsak delovni dan med 8.00 in 12.00 uro na telefonski številki +386 (1) 235 15 30 ali na e-naslovu rune-si@ruralnetwork.eu