Poziv k zbiranju pobud ob obnovi Gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gornja Radgona (GGN)

datum: 03.03.2023

kategorija: Sporočilo za javnost

POZIV K ZBIRANJU POBUD OB OBNOVI GOZDNOGOSPODARSKEGA NAČRTA

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Murska Sobota je v letošnjem letu začel z obnovo Gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gornja Radgona.

Vse zainteresirane vabijo, da s svojimi pobudami in predlogi sodelujejo pri obnovi gozdnogospodarskih načrtov ter tako pomembno prispevajo k še večji kakovosti gozdnogospodarskih načrtov.

Zainteresirana javnost lahko pobude in predloge pošlje na elektronski naslov: oemurskasobota@zgs.si ali pisno na naslov:

Zavod za gozdove Slovenije
OE Murska Sobota
Ulica Arhitekta Novaka 17
9000 Murska Sobota

 

Zbiranje pobud poteka do 31. 5. 2023.  

Uradni poziv, več informacij in obrazec pobude je dostopno na spodnji povezavi:

http://www.zgs.si/delovna_podrocja/gozdnogospodarsko_nacrtovanje/zbiranje_pobud_v_letu_2023/index.html