Pravilno izobešanje zastave Republike Slovenije

datum: 07.03.2023

kategorija: Sporočilo za javnost

Povzemamo dopis ministrice za javno upravo v zvezi s pravilno uporabo državnih simbolov Repulike Slovenije - slovenske zastave na poslopjih državnih organov in organov lokalnih skupnosti, ki pa je nadvse dobrodošel in uporaben tudi za vsesplošno javnost. 

"Na Ministrstvo za javno upravo smo prejeli več opozoril občanov, ki opažajo, da so izobešene zastave na poslopjih državnih organov in organov lokalnih skupnosti strgane, iztrošene ali nepravilno vpete. Opozorila pozdravljamo, saj kažejo na občutljivost javnosti do ravnanja z državnimi simboli in na spoštovanje do državnih simbolov in države.

Grb, zastava in himna Republike Slovenije so državni simboli, ki označujejo pripadnost Republiki Sloveniji. Državni simboli zahtevajo posebno skrb in spoštovanje pri ravnanju z njimi. Že Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi določa, da se grb, zastava in himna smejo uporabljati le v obliki in z vsebino, ki sta določeni v Ustavi Republike Slovenije in v zakonu ter na način, ki je določen v zakonu.

Ustava določa, da je zastava Slovenije belo-modro-rdeča slovenska narodna zastava z grbom Slovenije. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Barve zastave gredo po vrstnem redu: bela, modra, rdeča. Vsaka barva zavzema po širini tretjino prostora zastave. Grb je v levem gornjem delu zastave tako, da sega z eno polovico v belo polje, z drugo pa v modro. Ko je zastava izobešena na drogu, morajo biti barve zastave razporejene od zgoraj navzdol po vrstnem redu: bela, modra, rdeča; grb mora biti, gledano od spredaj, na levi strani zastave v levem zgornjem delu. Slednje pomeni, da zastavo izobešamo na drog po krajši stranici. Drugačno izobešanje je lahko žaljivo in lahko v javnost prenaša napačno sporočilo.

V pomoč prilagam slikovni prikaz pravilnega izobešanja zastav, več informacij o pravilni uporabi slovenskih državnih simbolov pa je dostopnih tudi na spletni povezavi Vlade RS: https://www.gov.si/teme/drzavni-simboli/"

Zastava RS

K temu dopisu ministrice dodajamo še sami prošnjo oz. priporočilo, da se vse ostale zastave (zastave občin, podjetij, zavodov, društev...), v kolikor so izobešene skupaj z zastavo Republike Slovenije, izobesijo na enak način kot zastava RS (na krajši levi rob). 

Slikovni prikaz pravilno izobešene zastave

Dopis Ministrstva za javno upravo - zastava Republike Slovenije