OBVESTILO prijava škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, zaradi posledic neurij s točo in poplav od 10. maja do 31. avgusta 2023 na območju Občine Gornja Radgona (rok do 6. 11. 2023)

datum: 10.10.2023

kategorija: Sporočilo za javnost

OBVESTILO prijava škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči zaradi posledic neurij s točo in poplav v času od 10. maja do 31. avgusta 2023 na območju občine Gornja Radgona (PDF)

Obrazec_2_Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji_POPLAVE.doc

Obrazec_2_Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji_TOČA.doc

Priloga k Obrazcu 2_tabela.doc

Seznam-kmetijskih-kultur.docx

Sklep ocena kmet pridelki poplave avgust 2023.pdf

Sklep ocenjevanje kmet pridelki neurja s toco 2023.pdf

* * *

Občinska komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah v kmetijstvu Občina Gornja Radgona, na podlagi Sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, št. 844-31/2023-4-DGZR in 844-34/2023-1-DGZR, z dne 9. 10. 2023 izdaja naslednje

 

O B V E S T I L O

PRIJAVA ŠKODE V TEKOČI KMETIJSKI PROIZVODNJI NA PRIDELKIH,
POVZROČENE PO NARAVNI NESREČI ZARADI POSLEDIC NEURIJ
S TOČO IN POPLAV
 V ČASU OD 10. MAJA DO 31. AVGUSTA 2023
 NA OBMOČJU OBČINE GORNJA RADGONA

 

Pozivamo vse občane, ki so zaradi posledic neurij s točo v obdobju od 10. maja do 1. avgusta 2023 in zaradi poplav od 3. do 6. avgusta in od 28. do 31. avgusta 2023, utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih, da prijavijo škodo.

Prijava škode se izvede tako, da oškodovanec izpolni

  • OBRAZEC 2 – Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči – toča 2023;
  • OBRAZEC 2 – Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči – poplave 2023;
     

Obrazci so na razpolago na spletni strani Občine »http://www.gor-radgona.si« ali na občinski upravi Občine Gornja Radgona.

 

Izpolnjevanje obrazcev poteka v času od

10. oktobra 2023 in bo trajalo do vključno 6. novembra 2023.

 

Ocenjevanje škode bo potekalo pri tistih oškodovancih, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev KMG-MID in imajo površine na območju Občine Gornja Radgona v izmerah kot so vpisane v GERK-ih.

 

Obrazec 2 mora obvezno vsebovati;
Ime in piimek nosilca kmetijskega gospodarstva
Davčna številka nosilca
Naslov nosilca
KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev. Če KMG-MID ni urejen na datum 31.5.2023, ni upravičen do državne pomoči.

 

GERK- številka GERK-a

VRSTA KULTURE in ŠIFRA – seznam priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode

POŠKODOVANOST – dejanski odstotek poškodovanosti

POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE – dejanska površina poškodovane kulture v arih v GERK-u

 

Obrazec 2x podpišite. Ob prejemu ga bomo potrdili z datumom prejema na občini.
 

Izpolnjene obrazce lahko oddate na sedežu občinske uprave Občine Gornja Radgona ali jih pošljete po pošti na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, najkasneje do vključno 6. novembra 2023. Za dodatne informacije smo na voljo na tel. št. 02 564 38 31 ali 02 564 38 15.  


Številka: 844-1/2023-U102
Datum:   10. 10. 2023

OBČINSKA UPRAVA