Seje delovnih teles občinskega sveta pred 7. redno sejo občinskega sveta (23. in 24. oktobra 2023)

datum: 17.10.2023

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 26. oktobra 2023, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:

4. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v ponedeljek, 23. oktobra 2023, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi občine;

5. seja Odbora za okolje, prostor in gospodarske javne službe, ki bo v ponedeljek, 23. oktobra 2023, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi občine;

4. seja Odbora za finance in premoženjska vprašanja, ki bo v torek, 24. oktobra 2023, s pričetkom ob 14.00 uri, v veliki sejni sobi občine;

4. seja Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, ki bo v torek, 24. oktobra 2023, s pričetkom ob 16.00 uri, v veliki sejni sobi občine.

 

Gradivo k posameznim točkam, katere obravnavajo delovna telesa, je dostopno v okviru sklica 7. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, na povezavi:

https://www.gor-radgona.si/novice/sejna-gradiva-in-sklepi/2023101614525587/