Javna razprava o predlogu proračuna občine za leto 2024 - traja do vključno 10. 11. 2023

datum: 27.10.2023

kategorija: Gradiva občinskega sveta

V skladu z 18. in 66. členom Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) in v skladu s 70. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016), je Občinski svet Občine Gornja Radgona na 7. redni seji dne 26. 10. 2023 obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2024 (prva obravnava) in sprejel naslednji sklep:

"Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2024 – prva obravnava. O predlogu proračuna se opravi javna razprava, ki traja 15 dni in začne teči s 27. 10. 2023 in traja do vključno 10. 11. 2023."

Celoten predlog proračuna je na voljo tukaj:

Predlog Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2024 (prva obravnava) (PDF)


V času javne razprave obravnavajo predlog proračuna sveti krajevnih skupnosti občine in zainteresirana javnost. V času javne razprave je z javno objavo na spletni strani občine vsem zainteresiranim zagotovljen vpogled v predlog proračuna.


V času javne razprave se pripombe in predlogi k predlogu proračuna lahko do vključno 10. 11. 2023 podajo v pisni obliki, in sicer na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ali po e-pošti na naslov: .