Predstavitev projekta “Celovita obnova dela kulturnega spomenika državnega pomena Negova – Grad, EŠD 484“

datum: 10.11.2023

kategorija: Sporočilo za javnost

Dne 9. 11. 2023 je na gradu Negova potekala javna Predstavitev projekta “Celovita obnova dela kulturnega spomenika državnega pomena Negova – Grad, EŠD 484“, ki ga izvaja Ministrstvo za kulturo. (VABILO)

Povzetek predstavitve navedenega projekta je sledeča:

  1. Ministrstvo za kulturo je, dne 9. 11. 2023, na gradu Negova predstavilo projekt »Celovita obnova dela kulturnega spomenika državnega pomena Negova – Grad«. Splošni cilj projekta je obnoviti, revitalizirati in ohraniti kulturni spomenik državnega pomena ter uporabiti njegove potenciale kulturne dediščine za pospešitev turističnega in gospodarskega okrevanja po pandemiji covid-19. V sklopu projekta bomo tako obnovili staro grajsko jedro, S stolp in uredili zunanje površine. Obnova bo temeljila na pristopu, ki varuje arhitekturno celovitost starega grajskega jedra in severnega stolpa. Staro grajsko jedro s severnim stolpom namreč še vedno ohranja večino svojih prvotnih arhitekturnih značilnosti in ustvarja spomenik izjemnega pomena. Poudarek  pri projektu bo tudi na digitalizaciji in uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije za promoviranje in interpretacijo kulturne dediščine, s čimer bomo še dodatno podprli trajnostni turizem.
  2. Projekt, ki ga vodi ministrstvo, se sofinancira v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, v sklopu ukrepa C3.K11.ID Trajnostna obnova in oživljanje kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture. Vrednost projekta obnove je danes ocenjena na 9.119.013,27 EUR, od tega se financira iz proračuna Evropske unije 7.410.236,04 EUR in iz proračuna Republike Slovenija 1.630.251,93 EUR. Ministrstvo za kulturo je še dodalo 78.525,30 EUR iz lastne proračunske postavke. Projekt bo predvidoma končan do 30. junija 2026.
  3. Ministrstvo za kulturo je med leti 2006 in 2008, v sklopu obnove spomenikov državnega pomena iz sredstev evropske kohezijske politike, v grajskem kompleksu Negova že obnovilo novi grad, gospodarsko poslopje ter predgradnje s stolpi in obzidjem. Namen takratne obnove je bila turistična revitalizacija grajskega kompleksa, ki naj bi prispevala k dvigu prepoznavnosti geografskega prostora in razvoju turistične ponudbe v Pomurski regiji ter izboljšanju sodelovanja turizma in drugih dejavnosti, ki sestavljajo celovito turistično ponudbo. Za obnovo starega grajskega jedra, S stolpa in odprtih površin je takrat sredstev zmanjkalo. Danes se tako s projektom »Celovita obnova dela kulturnega spomenika državnega pomena Negova – Grad« nadaljuje t.i. druga faza obnove grajskega kompleksa.