OBVESTILO prijava škode na trajnih nasadih, zaradi posledic pozebe v času od 3. do 7. aprila 2023 na območju občine Gornja Radgona (rok do 20. 11. 2023)

datum: 13.11.2023

kategorija: Sporočilo za javnost

OBVESTILO prijava škode na trajnih nasadih, zaradi posledic pozebe v času od 3. do 7. aprila 2023 na območju občine Gornja Radgona (PDF)

OBRAZEC 2 – Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči (DOC)
PRILOGA k Obrazcu 2 – Tabela (DOC)

SKLEP URSZR ocenjevanje škode na trajnih nasadih zaradi posledic pozebe od 3. do 7. aprila 2023 (PDF)

* * *

Občinska komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah v kmetijstvu Občina Gornja Radgona, na podlagi Sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, št. 844-14/2023-5-DGZR, z dne 9. 11. 2023 izdaja naslednje

 

O B V E S T I L O

PRIJAVA ŠKODE NA TRAJNIH NASADIH,

ZARADI POSLEDIC POZEBE

V ČASU OD 3. DO 7. APRILA 2023

 NA OBMOČJU OBČINE GORNJA RADGONA

 

Pozivamo vse občane, ki so zaradi posledic pozebe od 3. do 7. aprila 2023, utrpeli škodo na trajnih nasadih, da prijavijo škodo.

 

Prijava škode se izvede tako, da oškodovanec izpolni

  • OBRAZEC 2 – Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči.

 

Obrazci so na razpolago na spletni strani Občine »http://www.gor-radgona.si« ali na občinski upravi Občine Gornja Radgona.

 

Izpolnjevanje obrazcev poteka v času od

13. novembra 2023 in bo trajalo do vključno 20. novembra 2023.

 

 

Ocenjevanje škode bo potekalo pri tistih oškodovancih, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev KMG-MID in imajo površine na območju Občine Gornja Radgona v izmerah kot so vpisane v GERK-ih.

 

Obrazec 2 mora obvezno vsebovati;

Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva

Davčna številka nosilca

Naslov nosilca

KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev.

 

GERK- številka GERK-a

VRSTA KULTURE in ŠIFRA – seznam priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode

POŠKODOVANOST – dejanski odstotek poškodovanosti

POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE – dejanska površina poškodovane kulture v arih v GERK-u

 

Obrazec 2x podpišite. Ob prejemu ga bomo potrdili z datumom prejema na občini.

 

Izpolnjene obrazce lahko oddate na sedežu občinske uprave Občine Gornja Radgona ali jih pošljete po pošti na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, najkasneje do vključno 20. novembra 2023.


Številka: 844-1/2023-U102
Datum:   13. 11. 2023

OBČINSKA UPRAVA