JAVNO NAROČILO: “Čiščenje poslovnih prostorov z okoljsko manj obremenjujočimi čistili za obdobje 2024 - 2027“

datum: 13.11.2023

kategorija: Razpis

Javno naročilo: “Čiščenje poslovnih prostorov z okoljsko manj obremenjujočimi čistili za obdobje 2024 - 2027“​ je neposredno dosegljivo na spletnem Portalu javnih naročil: Uradni list RS "www.enarocanje.si" (objavljeno 10. 11. 2023, številka JN007408/2023-W01), preko spletne povezave:  

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=498424