Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta (prejeta v času med 6. in 7. redno sejo)

datum: 05.12.2023

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Na podlagi 17. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016) so v nadaljevanju podani naslednji 

Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta 


Na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta, katera so bila prejeta v času med dvema rednima sejama občinskega sveta (med 6. in 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona), so v nadaljevanju pripravljeni pisni odgovori, ki se objavijo na spletni strani občine, in sicer:

Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta - 5. 12. 2023 (PDF) - objavljeni 5. 12. 2023