Seja delovnega telesa občinskega sveta - 7. seja Odbora za okolje, prostor in gospodarske javne službe (11. marca 2024)

datum: 07.03.2024

kategorija: Seje delovnih teles

Sklicana je seja delovnega telesa Občinskega sveta Občine Gornja Radgona:

7. seja Odbora za okolje, prostor in gospodarske javne službe, ki bo v ponedeljek, 11. marca 2024, s pričetkom ob 15.30 uri, v veliki sejni sobi občine.