Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnin

datum: 20.03.2024

kategorija: Razpis

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - prodaja premičnin

PRILOGA - fotografije premičnin z zaporednimi številkami od 1 do 11 (PDF)

* * *

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona namerava prodati spodaj navedene rabljene premičnine, označene v nadaljevanju z zaporednimi številkami od 1 do 11, za katere so kot priloga k tej nameri za sklenitev neposredne pogodbe priložene tudi fotografije. Občina predmetnih premičnin ne potrebuje za izvajanje svojih dejavnosti in predstavljajo v tem smislu njeno nepotrebno premoženje, neto izhodiščne vrednosti kupnine zanje pa so bile določene, izkustveno, kot sledi:

1. traktor Ursus, slika zap. št. 1: izhodiščna višina kupnine znaša 3.300,00 EUR;
2. hidravlična stiskalnica, slika zap. št. 2: izhodiščna višina kupnine znaša 1.000,00 EUR;
3. PVC kad x2, slika zap. št. 3: izhodiščna višina kupnine znaša 200,00 EUR;
4. drobilec žita, slika zap. št. 4: izhodiščna višina kupnine znaša 100,00 EUR;
5. mlin za grozdje kovinski, slika zap.št. 5: izhodiščna višina kupnine znaša 200,00 EUR;
6. mlin za grozdje leseni, slika zap.št. 6: izhodiščna višina kupnine znaša 50,00 EUR;
7. mešalec betona, slika zap.št. 7: izhodiščna višina kupnine znaša 100,00 EUR;
8. varilni aparat, slika zap.št. 8: izhodiščna višina kupnine znaša 100,00 EUR;
9. vrtna kosilnica, slika zap.št. 9: izhodiščna višina kupnine znaša 100,00 EUR;
10. nahrbtna škropilnica, slika zap.št.10: izhodiščna višina kupnine znaša 150,00 EUR;
11. 3x rostfraj – inox posode, slika zap.št. 11: izhodiščna višina kupnine znaša 450,00 EUR.

Z dodatnim tehničnimi podatki ali dokumentacijo za zgoraj navedene nepremičnine Občina Gornja Radgona ne razpolaga.
Premičnine se prodajajo po stanju: »kupljeno-videno«.
Ponudbo oz. prijavo na namero in nakup je možno podati za vsako od premičnin posebej ali kot skupno ponudbo za nakup vseh premičnin. V primeru podaje skupne ponudbe ima tak ponudnik prednost pred ostalimi, če istočasno tudi tak ponudnik šteje za najugodnejšega ponudnika po višini ponujene kupnine.
V zgoraj navedenih neto vrednostih kupnine 22 % davek na dodano vrednost ni zajet.

 

VSE PODROBNOSTI NAMERE SO NAVEDENE V PRIPETEM DOKUMENTU ZGORAJ!