Informacija za javnost - OSKRBA S PITNO VODO - župani občin ustanoviteljic javnega podjetja Prlekija so se sestali s stečajnim upraviteljem JP Prlekija

datum: 14.05.2024

kategorija: Sporočilo za javnost

INFORMACIJA ZA JAVNOST                                

OSKRBA S PITNO VODO - ŽUPANI OBČIN USTANOVITELJIC JAVNEGA PODJETJA PRLEKIJA SO SE SESTALI S STEČAJNIM UPRAVITELJEM JP PRLEKIJA

Občina Gornja Radgona je ena izmed osmih občin ustanoviteljic Javnega podjetja Prlekija d.o.o. (ostale ustanoviteljice so občine Apače, Sveti Jurij ob Ščavnici, Radenci, Veržej, Razkrižje, Ljutomer). Navedene občine smo bile partnerice v investicijskem projektu Vodovod sistem C, in med drugim smo se ob prejemu evropskih kohezijskih sredstev zavezale k enotnemu upravljavcu sistema in enotni ceni.

Dne 7. 5. 2024 je Okrožno sodišče v Murski Soboti oklicalo začetek stečajnega postopka, ki ga je konec aprila predlagal direktor podjetja Artur Racman, saj javno podjetje Prlekija zaradi blokiranega računa ni več bilo sposobno zagotavljati izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo. Za stečajnega upravitelja je bil imenovan Borut Soklič.

Neizogibna posledica uvedbe stečajnega postopka in naloga stečajnega upravitelja je likvidacija družbe, pred tem pa poplačilo upnikov, glede na status njihovih terjatev ter obseg stečajne mase. Za pričakovati je, da se bo, glede na zatečeno stanje in neurejena razmerja, stečajni postopek vlekel kar nekaj časa.

Glavna skrb občin je v tem trenutku zagotavljanje nemotene oskrbe s pitno vodo za vse uporabnike. Tega se zaveda tudi stečajni upravitelj.

Dne 10. 5. 2024 so se župani občin ustanoviteljic odzvali vabilu stečajnega upravitelja in na sedežu JP Prlekija d.o.o. v Ljutomeru opravili prvi sestanek. S stečajnim upraviteljem je bilo dogovorjeno, da le-ta nadaljuje z izvajanjem dejavnosti in zagotavlja nemoteno oskrbo s pitno vodo vsaj za obdobje dveh mesecev.

Občina Gornja Radgona je že pristopila k aktivnostim za organiziranje javne službe oskrbe s pitno vodo v prihodnje, seveda v skladu z veljavnimi predpisi in podanimi zavezami, ter v sodelovanju z ostalimi občinami, s katerimi si delimo vodne vire in lastnino na skupni infrastrukturi.

Občane in občanke obveščamo in pomirjamo, da bo oskrba s pitno vodo potekala nemoteno naprej in zaenkrat, zaradi uvedbe stečaja nad dosedanjim izvajalcem, ne pričakujemo večjih težav.Informacija za javnost (PDF)