Spletna anketa vključevanja javnosti - mnenje glede stanja prometa v občini v okviru priprave Občinske celostne prometne strategije (OCPS) Občine Gornja Radgona

datum: 10.07.2024

kategorija: Sporočilo za javnost

Spoštovani občani!


Občina Gornja Radgona je pričela s pripravo Občinske celostne prometne strategije (OCPS). OCPS je strateški dokument načrtovanja prometa. Gre za nov pristop, ki zagotavlja celostne spremembe prometa ter boljšo kakovost bivanja v celotni občini za sedanje in prihodnje generacije. Bistvo procesa priprave OCPS je vključujoč pristop. V okviru različnih aktivnosti želimo vključiti tako strokovno kot tudi splošno javnost. Z anketo, kot eno izmed ključnih orodij vključevanja splošne javnosti v proces priprave OCPS, želimo vključiti vse občane in tako tudi na podlagi vaših mnenj izdelati  kakovostni dokument.
Vljudno vas vabimo, da si vzamete nekaj minut in nam sporočite svoje mnenje glede stanja prometa v občini. Pomembna so mnenja vseh prebivalcev občine Gornja Radgona. 

Anketo izpolnite na spletni povezavi: https://www.1ka.si/a/1794bf83 ali pa pisno izpolnite anketo, ter jo oddate na sedežu Občine (Obrazec ankete).

Rezultati ankete in rezultati drugih analitičnih aktivnosti bodo predstavljeni na naši spletni strani.
Za vaše sodelovanje se vam iskreno zahvaljujemo.