Obvestilo o sprejetem ukrepu občine - občina bo krila stroške zbiranja in odlaganja komunalnih odpadkov poslovnim subjektom, ki začasno ne morejo izvajati svoje dejavnosti

datum: 26.10.2020

kategorija: Sporočilo za javnost

Župan Občine Gornja Radgona je dne 22. 10. 2020 sprejel SKLEP št. 315/2020, s katerim se izvede začasni ukrep, in sicer: 

  1. Občina Gornja Radgona bo za čas od 17. 10. 2020 pa vse do preklica veljavnosti določb Odloka o omejitvi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 67/20, 78/20, 103/20, 124/20, 138/20 in 143/20), upravičencem s sedežem v Občini Gornja Radgona, ki zaradi veljavnosti navedenega odloka ne morejo izvajati svoje dejavnosti, krila stroške zbiranja in odlaganja komunalnih odpadkov, in sicer za mesec oktober v višini 50 %, v naslednjem obdobju pa sorazmerno času trajanja ukrepov (če gre za celi mesec v celoti oz. 100 %).
  2. Do kritja stroškov navedenih storitev bodo upravičeni samo tisti upravičenci pri katerih bo ugotovljeno, da zaradi izpolnjevanja določil odloka iz točke 1. tega sklepa, ne smejo izvajati svoje poslovne dejavnosti v svojih poslovnih prostorih in bodo v tej zvezi izpolnili posebno vlogo.
  3. Če so na naslovu gospodarskega subjekta stalno ali začasno prijavljene osebe in niso posebej vključene v odvoz odpadkov, oprostitev plačila ni možna (poslovni subjekt, ki deluje na domačem naslovu …).
  4. Poslovni subjekti lahko uveljavljajo predmetno pravico na podlagi vloge z uporabo obrazca na spletni strani javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. – www.komunala-radgona.si ali s pisno vlogo na elektronski naslov podjetja – info@komunala-radgona.si

 

SKLEP št. 315/2020 z dne 22. 10. 2020 (PDF)


NAVODILA IN VLOGA - www.komunala.radgona.si - uveljavitev kritja stroškov za zbiranje komunalnih odpadkov

SKLEP Ž 315-2020 oprostitev stroška odpadkov poslovnim-subjektom za čas omejitve-koronavirus-22 10 2020