ČISTILNA AKCIJA - Očistimo občino Gornja Radgona - 17. aprila 2021 v vseh KS

datum: 13.04.2021

kategorija: Sporočilo za javnost

ČISTILNA AKCIJA - Očistimo občino Gornja Radgona - 17. aprila 2021 (LETAK) (PDF)

ČISTILNA AKCIJA - Očistimo občino Gornja Radgona - 17. aprila 2021 (vabilo z navodili) (PDF)

* * *

Čistilna akcija-Očistimo OGR-letak-17.04.2021Čistilna akcija-Očistimo OGR-vabilo z navodili-17.04.2021

* * *

Spoštovane občanke in občani Občine Gornja Radgona,

vsakega posebej vljudno vabim na čistilno akcijo, s katero želimo prvenstveno doprinesti k temu, da bo območje občine čimbolj očiščeno odpadkov, obenem pa na nek način še ohraniti delček namena tovrstnih akcij v preteklosti, kolikor je pač v tej situaciji mogoče, in sicer omogočiti boljše spoznavanje med krajani, spodbujati krepitev medsosedskih odnosov ter spodbujati pripadnost svojemu kraju. Cilj akcije je tudi vzpodbuditi občane k urejanju okolja, saj vsak posameznik še s tako majhnim prispevkom, lahko veliko pripomore k ohranitvi čistega in zdravega okolja.

V Občini Gornja Radgona sta se letos že izvedli dve čistilni akciji, in sicer na pobudo Lions Kluba Gornja Radgona, potapljačev PGD Gornja Radgona GA-PO-RA in Ribiške družine Podgrad. Vsem organizatorjem in sodelujočim se ob tej priložnosti najlepše zahvaljujem za njihov prispevek k čistejšemu okolju.

Predmetno čistilno akcijo, z naslovom Očistimo občino Gornja Radgona, ki bo potekala v okviru Svetovnega Dneva zemlje (22. april), pa želimo skupaj s krajevnimi skupnostmi in društvi občine ter javnim podjetjem Komunala Radgona d.o.o., izvesti v soboto, 17. 4. 2021, od 8. ure dalje (trajala bo predvidoma dve uri).

Čistilno akcijo bomo izpeljali na način, da krajani čistijo na območju svoje krajevne skupnosti oziroma na območju najbližjega organiziranega zbirnega mesta. Udeleženci boste na zbirnih mestih usmerjeni na določene lokacije, dobili boste zaščitne rokavice in vreče za odpadke. Po čistilni akciji se vreče z zbranimi odpadki odložijo na zbirna mesta. Naše komunalno podjetje bo poskrbelo za odvoz odpadkov, predvidoma po 11.uri.

K čistilni akciji tako vabim vso zainteresirano javnost. Vljudno vabljeni kot posamezniki, pa tudi kot skupine – organizirane v okviru podjetij, zavodov, društev, združenj… seveda ob doslednem upoštevanju vseh preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa, predvsem pa upoštevanje vzdrževanja stalne medsebojne razdalje med udeleženci v času trajanja akcije.

V primeru slabega vremena na dan 17. april ali morebitne omejitve prepovedi zbiranja na javnih površinah v teh dneh, bo čistilna akcija odpovedana in prestavljena na naslednjo soboto, 24. 4. 2021.

Organizatorji vse udeležence tudi prosimo, da v času čistilne akcije skrbite za svojo varnost pri gibanju v bližini cest, in upoštevate vse potrebne cestno prometne predpise.

Vsi skupaj vljudno vabljeni k sodelovanju. Vsakemu udeležencu že v naprej najlepša hvala s strani organizatorjev, zagotovo pa nam bo za to gesto najbolj hvaležna predvsem narava. 

 

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.