Informacija o projektu “NEGOVSKE ZGODBE“

datum: 19.04.2021

kategorija: Sporočilo za javnost

NEGOVSKE ZGODBE

 

Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona – Kultprotur je v letu 2020 uspešno kandidiral na razpisu Lokalne akcijske skupine Prlekija (LAS Prlekija) s projektom imenovanim »Negovske zgodbe«. Projekt bo pomembno prispeval k spodbujanju in povezovanju lokalne ekonomije s poudarkom na turizmu. Cilj projekta je obogatitev turističnega programa gradu Negova z izvirnimi, sodobnimi in privlačnimi vsebinami, ki bi pritegnile večje število obiskovalcev, povečale njihovo porabo in podaljšale čas njihovega bivanja na območju LAS Prlekija.

Na Gradu Negova bo vzpostavljena tako imenovana soba pobega (escape room) ali igrifikacija s privlačnim scenarijem. Igra pobega bo povzela veliko zanimivih in poučnih vsebin, ki jih ponujata grad in njegovo širše okolje: geološko dediščino, kulturno in naravno dediščino, zgodovinske znamenitosti ter dobrine današnjega časa. Zagotovo je zelo zanimiva zgodba o znameniti radgonski antiklinali - stari zemeljski plošči, kjer prihaja do pojava slatinskih vrelcev in mofet. Igra vključuje tudi negovske grajske ribnike, ki so imeli velik obrambni pomen v času vpadov Turkov. Ribnikov je bilo menda skupaj štirinajst, od katerih je danes ohranjen le eden, ostale so umetno zajezili in tako je nastalo Negovsko jezero. Igra se dotakne tudi zgodb o starih znamenitih drevesih, o negovskih čeladah in turški glavi, o grajskem vodnjaku, o gorskih pravdah, o Lutrovi roži in Matjaževi krogli, o starih običajih ter znamenitih osebnosti. Dotakne se tudi dobrin, ki nam jih danes ponuja narava, kot so priložnosti za kolesarjenje, pohodništvo in taborjenje, ter za vinarstvo, sadjarstvo in zeliščarstvo. Igra pobega bo pritegnila obiskovalca k aktivnemu razmišljanju in sodelovanju pri reševanju določenega problema. Projekt predvideva postavitev spominske sobe Ivana Krambergerja s hologramom, razstavo o mofetah in naravnih znamenitosti okoliškega območja. Vse to bo dopolnjevalo ponudbo za obiskovalce sobe pobega.

»Negovske zgodbe« bodo revitalizirale bogato zgodovinsko, kulturno in naravno dediščino samega kraja Negova, Gradu Negova in širše okolice. Dopolnile bodo že do sedaj zelo bogat in raznolik kulturno turistični nabor vsebin, ki bo tako postal še privlačnejši za družine, pare, pustolovce in igričarje, ljubitelje narave, kolesarje in pohodnike, ljubitelje vinarstva in podeželskega turizma, zdraviliške goste, izletniške in kulturne turiste. Projekt bo povezal lokalne ponudnike turističnih in dopolnjujočih storitev, imel pa bo tudi zaposlitvene učinke. Izvajati se bo začel predvidoma v mesecu marcu.

Projekt, katerega vrednost znaša 82.097,22 EUR, bo sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Fotografija: Grad Negova

ČLANEK-Negovske zgodbe - zavod Kultprotur uspešen na razpisu LAS Prlekija-glasilo

Članek je objavljen tudi v aktualnem GLASILU Občine Gornja Radgona, marec 2021