Prenova in razširitev zbirnega centra komunalnih odpadkov

datum: 29.10.2021

kategorija: Sporočilo za javnost

PRENOVA IN RAZŠIRITEV ZBIRNEGA CENTRA  KOMUNALNIH ODPADKOV

Zbirni center Gornja Radgona, ki se nahaja v Industrijski coni Gornja Radgona, je pričel obratovati v oktobru 2013 leta. V zbirnem centru vsi izvirni povzročitelji komunalnih odpadkov iz naše občine, ki so plačniki odvoza odpadkov, brezplačno prepuščajo odpadke izvajalcu javne službe Komunali Radgona d.o.o..

Zaradi vedno večjih količin komunalnih odpadkov, ki jih povzročitelji pripeljejo v zbirni center in spremenjene uredbe, ki nalaga nekoliko bolj stroge zahteve, se je Občina Gornja Radgona odločila, da v letošnjem letu prične s prvo fazo prenove in razširitve zbirnega centra. V ta namen je bila z izvajalcem javne službe, Komunalo Radgona sklenjena pogodba za izvedbo gradbenih, montažnih in drugih del za ureditev zbirnega centra, v višini 40.000,00 EUR.

Površina zbirnega centra se je iz prej 700 m2 povečala na 2.200 m2. V celoti je ograjen z ograjo višine 2 m in utrjen. Za potrebe postavitve zabojnikov za odpadke, prostornine 9 in 30 m3 je bila izdelana betonska plošča površine 165 m2. Sledi še postavitev kontejnerja za delavce centra.

V naslednjem letu načrtujemo še izvedbo odvodnjavanja padavinskih voda čez oljne lovilce v javno kanalizacijo, asfaltiranje vseh površin zbirnega centra in namestitev tehtnice za tehtanje odpadkov. Vrednost del v naslednjem letu ocenjujemo na 80.000,00 EUR.

V prenovljenem zbirnem centru želimo občanom in izvajalcu javne službe omogočiti racionalnejše ravnanje s komunalnimi odpadki, kot tudi hitrejše in bolj varno odlaganje le-teh.

                                                             Prenova in raširitev zbirnega centra komunalnih odpadkov

                                                             prenovljen zbirni center ko

Članek je objavljen tudi v aktualnem GLASILU Občine Gornja Radgona, oktober 2021