Optično širokopasovno omrežje v Negovi in projekt RUNE

datum: 29.10.2021

kategorija: Sporočilo za javnost

Optično širokopasovno omrežje v Negovi

Po uspešno zaključeni izgradnji hišnih priključkov na odprto širokopasovno omrežje (OŠO) v naselju Negova konec leta 2020, je občina tudi v tem letu pristopila k nadaljnji izvedbi priključevanja končnih uporabnikov na optično omrežje. Gradnja novih hišnih priključkov se je dejansko že pričela v naselju Kunova in Negova (2. faza), po izvedbi v omenjenih naseljih, pa se bo le-ta nadaljevala v naselju Spodnja Ščavnica. Vsa dela izvaja podjetje Telemach UG d.o.o., Ljubljana. Investicijo financira občina, v višini 62.499,41 EUR za naselji Kunova in Negova (2. faza) in v višini 19.763,33 EUR za naselje Spodnja Ščavnica, delež sofinanciranja vsakega posameznega uporabnika pa znaša 244,00 EUR.

Občina bo v letu 2022 nadaljevala z izvedbo hišnih priključkov na optično širokopasovno omrežje  v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi proračuna za ta namen, občani pa imajo potem možnost izbire ponudnika storitve za priklop storitev na optično širokopasovno omrežje, in sicer med Telemachom UG d.o.o. in Telekomom Slovenije d.d..

Aktivnosti za širitev širokopasovnega omrežja - projekt RuNe

V želji, da se vsem občanom omogoči dostop do svetovnega spleta in prenos podatkov, v hitrostih primerljivih ali višjih z omrežjem izgrajenim v letu 2013, je občina Gornja Radgona v letu 2016 pristopila k izdelavi načrta razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije. V ta načrt spada tudi sodelovanje v projektu RUNE, ki ga v Sloveniji izvaja podjetje RUNE Enia d.o.o.. Projekt je načrtovan s ciljem zagotavljati ultra hitro širokopasovno optično infrastrukturo vsem uporabnikom na podeželskih območjih v Sloveniji. Zagotavljal bo povezovanje v novo dostopno optično omrežje, ki bo omogočalo hitrosti, večje od 1 Gb/s in sicer za vse potencialne uporabnike na redko poseljenih območjih v Sloveniji, na katerih že obstoječi operaterji telekomunikacij, nimajo tržnega interesa graditi lastnega omrežja.

Projekt RuNe bo v občini Gornja Radgona pokrivalo vozlišče, ki bo predvidoma stalo v Zgornji Senarski. V sklopu projektiranja vozlišča, ki sedaj poteka, bodo lokacije natančneje določene in trasa optimizirana. Začetek aktivnosti za izgradnjo vozlišča je predviden v drugi polovici leta 2022. Gradnja omrežja v občini Gornja Radgona se bo lahko pričela po izdelanem mikroterminskem načrtu, katerega izvajalec bo izbran po dokončanem projektiranju. Končni uporabniki bodo imeli možnost proste izbire ponudnika storitev.

Optično širokopasovno omrežje v Negovi in projekt Rune

Članka sta objavljena tudi v aktualnem GLASILU Občine Gornja Radgona, oktober 2021.