Zdravstvo

Primarno zdravstveno varstvo v občini zagotavlja Zdravstveni dom Gornja Radgona, ki deluje na območju celotne upravne enote Gornja Radgona. Osnovna zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega predvsem preprečevanje bolezni in poškodb, odkrivanje bolezni, diagnostiko in zdravljenje na ambulantni in dispanzerski ravni ter nujno medicinsko pomoč z reševalnimi prevozi. Vse resnejše zdravstvene težave so obravnavane v Splošni bolnišnici Murska Sobota, ki se nahaja v Rakičanu.

Zdravstveni dom ima tudi zunanjo ambulanto splošne medicine v Domu starejših občanov Gornja Radgona. Poleg navedenega zdravstvenega doma se z zobozdravstvom na območju občine ukvarja tudi en (1) koncesionar.

V Gornji Radgoni delujeta Lekarna Gornja Radgona, ki je enota javnega lekarniškega zavoda Pomurskih lekarn ter Lekarna Špringer, ki je koncesionar.

 

KREPITEV ZDRAVJA ZA VSE

Novica: Brezplačni programi za krepitev zdravja in delavnice Centra za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Gornja Radgona

Center za krepitev zdravja Zdravstveni dom Gornja Radgona

Spletna stran Krepitev zdravja za vse