Poročila o opravljenih nadzorih v mandatnem obdobju 2010-2014 (obravnavana na občinskem svetu)

Poročila o opravljenih nadzorih v mandatnem obdobju 2010-2014 (obravnavana na občinskem svetu):