Sestava delovnih teles občinskega sveta v mandatnem obdobju 2006-2010

Sestava delovnih teles občinskega sveta v mandatnem obdobju 2006-2010:
(sestava ob koncu mandata)

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Člani komisije:
Vinko ROUS - predsednik
Marjan ŽULA
Janko KRALJ
Norma BALE 
Dušan ZAGORC
Feliks PETEK
David ROŠKAR

Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve
Člani odbora:
Marjan ŽULA - predsednik
Marta NJIVAR
Miran DOKL
Mitja FICKO
Dušan ZAGORC
Nataša LORBER
Irena SVETEC

Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe
Člani odbora:
Mitja FICKO - predsednik
Zvonko GREDAR
Vinko ROUS
Slavko LONČARIČ
Feliks PETEK
Stanko SAKOVIČ
Franc MAJCEN

Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo
Člani odbora:
Zlatko ERLIH - predsednik
Nataša LORBER
Slavko LONČARIČ
Boris MAZOVEC
Ivanka HIBLER
Branko KOCBEK
Maksimiljan VAJS

Odbor za družbene dejavnosti
Člani odbora:
Dragica ČERNE - predsednica
Marjan ŽULA
Miran DOKL
Andreja HERCOG
Mihael BREZNIK
Milan NEKREP
Vesna FLISAR

Odbor za kmetijstvo in turizem
Člani odbora:
Branko KOCBEK - predsednik
Milan KRIŽAN
Mirko ROŽMAN
Milan KLEMENČIČ st.
Miran DOKL
Otmar BABIČ
Vesna FLISAR

Odbor za mednarodno sodelovanje
Člani odbora:
Norma BALE - predsednica
Daniel ZORKO
Dragica ČERNE
Milan NEKREP
Branko KOCBEK
Jožef MAKOVEC
Vesna FLISAR

Statutarno pravna komisija

Člani komisije:
Andrej HUSAR - predsednik
Feliks PETEK
Mirko FERENC
Janko KRALJ
Srečko ŽIŽEK

Komisija za priznanja, pohvale in nagrade
Člani komisije:
Zvonko GREDAR - predsednik
Slavko LONČARIČ
Dragica ČERNE
Andrej DIMEC
Alenka FERENC

Komisija za izvedbo prireditev
Člani komisije:
Franek RADOLIČ - predsednik
Norma BALE
Roman MARIČ
David ROŠKAR
Inge IVANEK
Darja STERNIŠA KOROŠEC
Karel KOROŠEC

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Člani sveta:
Janko KRALJ - predsednik
Stanko SAKOVIČ
Miroslav NJIVAR
Jože TOMAŽIČ
Marko BRATUŠA
Mitja FICKO
Ivan IVANEK