Sestava delovnih teles občinskega sveta v mandatnem obdobju 2010-2014

Sestava delovnih teles občinskega sveta v mandatnem obdobju 2010-2014:
(sestava ob koncu mandata)

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Člani komisije:
-  Vinko ROUS (predsednik)
-  Miran DOKL
-  Zvonko GREDAR
-  David ROŠKAR
-  Robert ŽINKOVIČ
-  Dušan ZAGORC
-  Branko KOCBEK

Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve
Člani odbora:
-        Urška ZIERNFELD (predsednica)
-        Dušan ZAGORC
-        Mag. Marjan ŽULA
-        Ivanka HIBLER
-        Miroslav NJIVAR
-        Aleksander VOGRINEC
-        Branko KOCBEK

Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe
Člani odbora:
-        Miran DOKL (predsednik)
-        Stanislav ROJKO
-        Vinko ROUS
-        Konrad NIDERL
-        Stanislav SAKOVIČ
-        Matej ŠKROBAR
-        Branko KOCBEK

Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo
Člani odbora:
-        Stanislav ROJKO (predsednik)
-        mag. Zlatko ERLIH
-        Alenka KAUČIČ
-        Janez PERKO
-        Boris MAZOVEC
-        Matej ŠKROBAR
-        Ivan DOKL

Odbor za družbene dejavnosti

Člani odbora:
-        Dušan ZAGORC (predsednik)
-        mag. Norma BALE
-        Vito DUNDEK
-        Milan NEKREP
-        Mihael BREZNIK
-        Branko KLUN
-        (ena članica je odstopila, nadomestni član ni bil imenovan)

Odbor za kmetijstvo in turizem

Člani odbora:
-        Branko KOCBEK (predsednik)
-        mag. Nataša LORBER
-        Slavko LONČARIČ
-        Alenka KAUČIČ
-        Roman SLUGA
-        Robert ŽINKOVIČ
-        Peter ŽNIDARIČ

Odbor za mednarodno sodelovanje
Člani odbora:
-        mag. Norma BALE (predsednica)
-        Jožef MAKOVEC
-        Miran DOKL
-        Ingeborg IVANEK
-        Anica GOLOB
-        Franc SATLER
-        Milan KRIŽAN

Statutarno pravna komisija
Člani komisije:
-        David ROŠKAR (predsednik)
-        Ivan KAJDIČ
-        Andrej HUSAR
-        Bogdan ŠAJNOVIČ
-        Dušan ZAGORC

Komisija za priznanja, pohvale in nagrade

Člani komisije:
-        Zvonko GREDAR (predsednik)
-        Franc SATLER
-        Oste BAKAL
-        Marta NJIVAR
-        Branko KLUN

Komisija za prireditve

Člani komisije:
-        Ingeborg IVANEK (predsednica)
-        Aleš CELCAR
-        mag. Norma BALE
-        Slavko HAJDINJAK
-        Franek RADOLIČ
-        Mirjana ŠEK

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Člani sveta:
-        Branko KLUN (predsednik)
-        Miroslav NJIVAR
-        Janko KRALJ
-        Ivan IVANEK
-        Stanko ISKRA
-        Mirko FERENC
-        Drago CETL