Mreža AED defibrilatorjev v občini

DEFIBRILATOR REŠUJE ŽIVLJENJA / DEFIBRILATORJI V OBČINI GORNJA RADGONA

Avtomatski eksterni defibrilator (AED) je prenosna elektronska naprava, ki je sposobna zaznati zastoj srca pri človeku. S pomočjo električnega sunka pa lahko srce ponovno požene in s tem reši življenje. Sestavljen je iz ohišja z baterijo, iz katerega izhajata dve elektrodi, ki se preko nalepk pritrdita na prsni koš bolnika. Odvisno od modela lahko na ohišju najdemo največ dva gumba (za vklop in sproženje električnega sunka), zvočnik (preko katerega nam aparat daje glasovna navodila v slovenskem jeziku) ter pri nekaterih ekran, kjer se navodila tudi izpišejo.

Uporaba je varna in enostavna, uporablja ga lahko prav vsak. Za preživetje bolnika s srčnim zastojem, sta najvažnejša dva dejavnika:
1. takojšnja in kvalitetna srčna masaža in
2. čim hitrejša uporaba defibrilatorja.
Pomembno je torej takojšnje ukrepanje, pomeni prepoznati nevarnost, poklicati reševalno ekipo ter nemudoma med prisotnimi poslati po najbližji defibrilator in ga takoj uporabiti. Vsaka minuta pri tem šteje! 

Nujno je, da pri neodzivni žrtvi, ki ne diha, takoj pričnemo z temeljnimi postopki oživljanja: menjaje 30 pritiskov na prsni koš z 2 vpihoma skozi žrtvina usta. Ko kdo prinese AED, naj ga prižge, pripravi elektrodi, namesti elektrodi in sledi navodilom, ter vztraja pri oživljanju menjaje s stiski in električnimi sunki, dokler žrtev ne zadiha oziroma dokler ne pride reševalna ekipa.

Občina Gornja Radgona že vrsto let organizira javne predstavitve temeljnih postopkov oživljanja ob uporabi avtomatskega eksternega defibrilatorja (AED), vendar pa je odzivnost občanov žal, zelo nizka. Od leta 2013 se na območju Občine Gornja Radgona nameščajo avtomatski zunanji defibrilatorji (AED). Na žalost defibrialorji pogosto niso uporabljeni, čeprav so v neposredni bližini obolelega, kar pa je najverjetneje posledica slabe ozaveščenosti, čeprav je uporaba AED enostavna in varna za uporabo. Vsak dan doživijo srčni zastoj 3 osebe. Brez izvajanja temeljnih postopkov oživljanja jih preživi manj kot 7 %. Ob pravilnih stiskih prsnega koša in umetnem dihanju je preživetje med 10 in 20 %. Z uporabo AED se delež oseb, ki preživijo srčni zastoj še poveča in znaša med 24 in 52 %.

Na območju Občine Gornja Radgona je že nameščenih trinajst prosto dostopnih defibrilatorjev na naslednjih lokacijah (stanje marec 2022):

 • Gasilski dom Ivanjševci ob Ščavnici, Ivanjševci ob Ščavnici 9;
 • Trgovina FEHR, trgovina in storitve d.o.o., Negova 17;
 • Vaška kapelica v Radvencih, Radvenci;
 • Gasilski dom Spodnja Ščavnica, Spodnja Ščavnica 19/b;
 • Krajevna skupnost Gornja Radgona, Trg svobode 12, Gornja Radgona;
 • Gasilski dom Spodnji Ivanjci, Spodnji Ivanjci 17, Spodnji Ivanjci;
 • Gasilski dom Gornja Radgona, Gasilska cesta 2, Gornja Radgona;
 • Osnovna šola Gornja Radgona, Prežihova ulica 1, Gornja Radgona;
 • Glasbena šola Gornja Radgona, Partizanska cesta 25, Gornja Radgona;
 • Dom starejših občanov Gornja Radgona, Trate 40, Gornja Radgona;
 • Miroslava Borko Prelog, Police 96, Gornja Radgona;
 • RKS – Območno združenje Gornja Radgona, Maistrov trg 2, Gornja Radgona;
 • Objekt Stadion Gornja Radgona, Cesta na Stadion 6, Gornja Radgona;
 • Gasilski dom Zbigovci, Zbigovci 26, Gornja Radgona; Gasilski dom Stavešinci, Stavešinci 12, Spodnji Ivanjci.


Dodatne informacije na voljo na: www.aed-baza.si