Linijski avtobusni prevozi v občini

LINIJSKI AVTOBUSNI PREVOZI V OBČINI GORNJA RADGONA

 

Občina Gornja Radgona ima s podjetjem Arriva d.d. iz Maribora sklenjen dogovor o izvajanju javnega linijskega medkrajevnega prevoza potnikov na območju Občine Gornja Radgona, v okviru katerega  prevoznik opravlja tudi šolske prevoze za Osnovno šolo Gornja Radgona in Osnovno šolo dr. Antona Trstenjaka Negova. S 1. 3. 2017 smo za Osnovno šolo Gornja Radgona in z 1. 9. 2017 še za Osnovno šolo dr. Antona Trstenjaka Negova prešli na sistem linijskih prevozov, katere lahko koristijo vsi občani (šolarji, dijaki, študenti, delavci, upokojenci ...). Na območju Negove sta tako vzpostavljeni dve dodatni liniji za povezovanje Negove z Benediktom in Gornjo Radgono, kar pomeni veliko pridobitev za uporabnike avtobusnih prevozov, saj je tako Negova postala bolj povezana z Benediktom in Gornjo Radgono.

Vse vozne rede si lahko ogledate na spletni stani prevoznika – podjetja Arriva, vozne rede šolskih prevozov pa tudi na spletni stani Osnovne šole Gornja Radgona in Osnovne šole dr. Antona Trstenjaka Negova.

Spletna strani prevoznika www.arriva.si – zavihek vozni redi.