Arhiv sporočil

LetoMesec
202412345
2023123456789101112
2022123456789101112
2021123456789101112
2020123456789101112
2019123456789101112
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
 
Izpis vseh sporočil


DatumNaslovRubrika
29.06.2020JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona za leto 2020 (rok do vključno 14. 8. 2020)Razpis
29.06.2020JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona za leto 2020 (rok 13. 7. 2020 za društva, rok 19. 8. 2020 za ukrepa A in B)Razpis
29.06.2020JAVNI RAZPIS za sofinanciranje projektov in stroškov delovanja posebnih skupin (upokojenska društva, veteranska društva in druga programsko sorodna društva) v občini Gornja Radgona za leto 2020 (rok do vključno 27. 7. 2020)Razpis
29.06.2020JAVNI RAZPIS za zbiranje programov za sofinanciranje izvajalcev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona za leto 2020 (rok do vključno 21. 7. 2020)Razpis
29.06.2020JAVNI RAZPIS za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona za leto 2020 (rok do vključno 20. 7. 2020)Razpis
29.06.2020JAVNI RAZPIS za sofinanciranje javnih prireditev s strani Občine Gornja Radgona v letu 2020 – prvi del (rok do vključno 13. 7. 2020)Razpis
29.06.2020JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona v letu 2020 (rok do vključno 13. 7. 2020)Razpis
29.06.2020JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v občini Gornja Radgona za leto 2020 (rok do vključno 13. 7. 2020)Razpis
29.06.2020JAVNI RAZPIS za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Gornja Radgona v letu 2020 (rok za oddajo vlog do vključno 12. 8. 2020)Razpis
25.06.2020JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (prodaja premičnine: odprto širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij – OŠO)Razpis
24.06.2020Izdano Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 4/2020 z dne 24. 6. 2020Sporočilo za javnost
23.06.2020Županov sprejem najuspešnejših učencev vseh šol v občini Gornja Radgona v šolskem letu 2019/2020Sporočilo za javnost
16.06.2020Obvestilo o razpisu Društva prijateljev mladine Gornja Radgona: RAZPIS za zdravstveno letovanje otrok v Baški v letu 2020Razpis
16.06.2020Slavnostni dogodek: Položitev temeljnega kamna ob pričetku gradnje Večnamenske športne dvorane ob Osnovni šoli Gornja Radgona - 18. 6. 2020Sporočilo za javnost
16.06.2020Radijska oddaja: Župan na obisku, ki je bila 3. junija 2020Sporočilo za javnost
16.06.2020Webinar: Pravno-formalni okvirji delovanja socialnih podjetij, podporno okolje, možnosti financiranje in izkušnje iz prakse - 24. junija 2020Sporočilo za javnost
08.06.2020JAVNI RAZPIS za podelitev priznanj Občine Gornja Radgona v letu 2020 (rok do vključno 10. 8. 2020)Razpis
08.06.2020Seje delovnih teles občinskega sveta pred 6. redno sejo občinskega sveta (15. in 16. junija 2020)Seje delovnih teles
05.06.20206. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 18. 6. 2020 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)Gradiva občinskega sveta
03.06.2020Napovednik dogodkov v občini Gornja Radgona (junij 2020)Aktualni dogodki