Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav v občini Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav v občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 58 z dne 01.06.2010)

Organ sprejema:Župan Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:17.05.2010
Datum objave:01.06.2010
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 58 z dne 01.06.2010

 

Datum začetka veljavnosti:09.06.2010
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 29.04.2017
Opombe:

Z dnem veljave tega pravilnika je prenehal veljati Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav v občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 76/2000).

Ta pravilnik je prenehal veljati z dnem veljavnosti Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu Sistema C (Uradni list RS, št. 22/2017).