Odlok o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona
(Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona,
št. 8/97 z dne 01.07.1997)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:05.06.1997
Datum objave:01.07.1997
Objavljeno v:

Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona,
št. 8/97 z dne 01.07.1997

OBJAVE SPREMEMB:
Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona,
št. 22/99 z dne 15.04.1999
 

Datum začetka veljavnosti:16.07.1997
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 30.12.2011
Opombe:

Ta odlok je prenehal veljati z dnem pričetka veljave Odloka o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 68 z dne 15.12.2011).

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

1999 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona
(Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona,
št. 22/99 z dne 15.04.1999)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:25.03.1999
Datum objave:15.04.1999
Objavljeno v:

Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona,
št. 22/99 z dne 15.04.1999

Datum začetka veljavnosti:30.04.1999
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 30.12.2011
Opombe:

Ta odlok je prenehal veljati z dnem pričetka veljave Odloka o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 68 z dne 15.12.2011).