Poročilo o izidu volitev župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti občine Gornja Radgona z dne 22.10.2006

Naslov / osnovni predpis:

Poročilo o izidu volitev župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti občine Gornja Radgona z dne 22.10.2006
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 25 z dne 01.11.2006)

Organ sprejema:Občinska volilna komisija Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:26.10.2006
Datum objave:01.11.2006
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 25 z dne 01.11.2006

Datum začetka veljavnosti:01.11.2006

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2006 - Ugotovitev Občinske volilne komisije Gornja Radgona, da preide mandat člana občinskega sveta na naslednjega kandidata
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Ugotovitev Občinske volilne komisije Gornja Radgona, da preide mandat člana občinskega sveta na naslednjega kandidata
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 27 z dne 15.12.2006)

Datum sprejema:06.12.2006
Datum objave:15.12.2006
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 27 z dne 15.12.2006

Datum začetka veljavnosti:15.12.2006