Dogovor o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Gornja Radgona in Občino Apače na dan 31.12.2006

Naslov / osnovni predpis:

Dogovor o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Gornja Radgona in Občino Apače na dan 31.12.2006
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 33 z dne 01.07.2007)

Organ sprejema:Občinska sveta Občine Gornja Radgona in Občine Apače
Datum sprejema:19.06.2007
Datum objave:01.07.2007
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 33 z dne 01.07.2007

Datum začetka veljavnosti:02.07.2007

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2007 - Sklep o spremembi Dogovora o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Gornja Radgona in Občino Apače na dan 31.12.2006
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Sklep o spremembi Dogovora o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Gornja Radgona in Občino Apače na dan 31.12.2006
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 39 z dne 31.12.2007)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:20.12.2007
Datum objave:31.12.2007
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 39 z dne 31.12.2007

Datum začetka veljavnosti:01.01.2008