Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o določitvi varstvenih pasov vseh vodnih virov in ukrepih za njihovo zavarovanje v Občini Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o določitvi varstvenih pasov vseh vodnih virov in ukrepih za njihovo zavarovanje v Občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 39 z dne 31.12.2007)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:20.12.2007
Datum objave:31.12.2007
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 39 z dne 31.12.2007

Datum začetka veljavnosti:01.01.2008
Opombe:

Z dnem pričetka veljave tega odloka je prenehal veljati Odlok o določitvi varstvenih pasov vseh javnih vodnih virov in ukrepih za njihovo zavarovanje v Občini Gornja Radgona (Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota, št. 27/1984 in Uradni list RS, št. 76/2000).