Odlok o javnem redu in miru na območju občine Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o javnem redu in miru na območju občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 74 z dne 01.12.2012)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:20.11.2012
Datum objave:01.12.2012
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 74 z dne 01.12.2012

Datum začetka veljavnosti:15.12.2012
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določbe 4., 8. in 9. točke prvega odstavka 7. člena, 11. člena, 15. člena, 27. člena, 28. člena in 32. člena Odloka o javni snagi, čiščenju javnih površin, površin za pešce in zelenih površin (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 22/99, Uradni list RS, št. 66/00).